Bestel je op internet? Doe het via Sponsorkliks!
Daarmee schenk je gratis een gift aan HvA!

  • Barnabas conferentie begint 27 juli in Albanie, deze conferentie zet jongeren in om in Albanië het evangelie van Jezus Christus bekend te maken. Zelf hebben zij meestal geen financiële middelen om dit mee te maken. Het bestaat dankzij de giften van donateurs.

  • Help je mee om zoveel mogelijk jonge mensen de kans te geven om geestelijk te groeien en daarna uitgezonden te worden in hun eigen land?

  • NL81 INGB 0006 8266 83 t.n.v. Barnabas projectnummer 8908

 

Welkom op deze site!

Graag willen we u wat meer informatie geven over onze plannen voor 2022. Maar vooraf gesteld:  

Wie zijn wij? We zijn een vrije jonge stichting in zijn erkende vorm, maar zijn al sinds 2000 bezig met allerlei verrichtingen voor de geestelijk en lichamelijk behoeftige mens in  Albanië. Het werk begon met ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Vervolgens zetten we zelf reizen op touw onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur heeft indertijd om praktische redenen het werk in Albanië gesepareerd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. We zijn vanaf 2015 zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’. We houden wel de band met de Reddingsark. Deze band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: Samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. We zijn daarom blij met de ondersteuning dit met ingang van 2021 gegeven wordt door de Protestantse Gemeente Rhenen. Deze ondersteuning zal voor meerdere jaren gelden.

Zie verder beleidsplan 2022