Helpen

In november 2023 hebben Henk, Dieuwke, René en Henny de jaarlijkse reis naar Korce weer gedaan. Ze hebben bij een heel aantal gezinnen, uit het voedselproject, intensieve bezoeken gebracht. Er is diep doorgesproken over hun situatie en over wat er het afgelopen jaar allemaal is gebeurd. Ook gesprekken met onze contactpersonen waren nodig en vruchtbaar. Het staats-kinderopvang-huis in Korce krijgt sinds najaar 2022 dagelijks fruit voor alle kinderen.
Hierin voorziet de Stichting financieel. De vrouwenbijeenkomst is bemoedigend en verbindend en een essentieel onderdeel van de reis. Ook bezoeken we de mannengevangenis weer en hebben daar volop gelegenheid om het evangelie te delen.

De groepsreis van de stichting is in Oktober 2022 weer doorgegaan.
In verband met de Corona maatregelen zijn er sinds 2020 geen reizen meer georganiseerd naar Albanie. Wel blijft er intensief contact met onze reisleider Renato, die de relatie onderhoudt met de verantwoordelijke personen in Korce, Iba en Shkoder. Ook ontvangen we maandelijks een verslag van de gebeurtenissen o.a. hoe het gaat met onze 26 gezinnen in Korce, en waaraan de giften zijn besteed. Regelmatig worden er projecten uitgevoerd en ook daarvan ontvangen we bericht over het verloop.
U maakt het verschil… Nu met name door de giften die we van u ontvangen!
Voor heel veel mensen in Albanie kan u het verschil maken. Bij de gevangenen, in het bejaardenhuis of in de gezinnen betekent uw bezoek en aanwezigheid een enorme bemoediging. Het geeft de mensen weer moed om te leven en te werken aan hun relaties. Wilt u ook mee dan kunt u zich opgeven of inlichtingen vragen bij Henk Geurts. We hopen in 2019 weer voor hulpverlening naar Albanië te gaan. 

De Stichting wil de gezinnen in Albanië minstens een keer per jaar bezoeken en zo de mensen persoonlijke aandacht geven. Bovendien kunnen we op deze manier controle houden op de projecten e.d. Deze praktische hulpverlening wordt erg gewaardeerd, zowel door de mensen in Albanië, als door de deelnemers. Onze contactpersoon, gids en tolk, Renato Jani brengt ons met zijn auto overal naar toe. We bezoeken de mensen thuis en krijgen zo een goed beeld van hun persoonlijke omstandigheden. Renato voorziet verder het reisgezelschap van alles wat nodig is. Een aantal keer zijn we met vaklui uit Nederland op reis geweest voor een klusweek. Mogelijk gaan we dit in de toekomst weer in samenwerking met de Albanezen doen. Er worden dan plaatselijke bedrijfjes ingeschakeld en materialen daar ter plaatse ingekocht zodat we tevens hun economie steunen. Ook hebben we een paar jaar geleden een jongerenreis georganiseerd.

Wilt u een reis mee gaan dan kunt u inlichtingen vragen bij
Henk en Dieuwke Geurts 033 2985529  - 0620537205  - hartvooralbanie@dereddingsark.nl

 

 GROEPSREIS OKTOBER 2018

Herman Heimensen(bestuurslid) - Hans Sloof(initiator) - Henk Geurts(trouwe medereiziger) - Renato Jani(contactpersoon en tolk) Henny van der Goot(1ste reis) - Dieuwke Geurts(medereiziger en website)