Beleidsplan

Beleidsplan 2019

Inleiding:

Hartelijk welkom op onze Albanië site. Hopelijk neemt u even de tijd om iets meer over ons te weten te komen. We zijn namelijk nog een vrije jonge stichting in zijn officiële vorm, maar ontplooien al vanaf 2000 diverse activiteiten voor de noodlijdende mens in Albanië.

Diverse mensen uit de regio Bunschoten-Spakenburg waren al vanaf die tijd bezig. Het werk startte met het meedoen aan ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Daarna organiseerden we zelf reizen onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur van de gemeente heeft het werk in Albanië afgezonderd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. Dit uit praktisch oogpunt. Van 2015 zijn we zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’. Dit alles met behoud van banden met de Reddingsark. De band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: van harte wordt de samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen gezocht.

Karkateristiek

Wij helpen doorgaans arme christenen; praktisch en op kleine schaal. Maar niet alleen christenen worden geholpen, ook mensen met een andere achtergrond of religie hebben onze aandacht, zoals zigeuners en moslims. Tot nog toe richtten we ons vooral op de plaatsen Korçe en Shkodër en omstreken. Praktische hulp is belangrijk, maar we beschouwen het als onze hoofdzaak om het Evangelie van Christus uit te dragen, eerst in woord, maar ook met de daad, zonder onderscheid des persoons. We willen zo een getuigenis geven van Gods liefde voor deze wereld, waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Met dat getuigenis willen we ook handen en voeten geven aan deze missie. Zo willen we geloofsgemeenschappen steunen, die onze hulp dringend nodig hebben. Bescheidenheid past ons, dat geldt ook voor de omvang van ons werk. We voeren geen grote campagnes om snel te groeien. Noemenswaardige groei wordt niet verwacht. Soms komen er wel verrassende giften binnen van kerkelijke organisaties. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en deze krijgen geen vergoeding.    

Statutaire doelstelling: Artikel 2 van de statuten heeft het over materiële hulpverlening ter ondersteuning van de evangelieverkondiging.    

Activiteiten 2019:

 • We ondersteunen evangelisatie campagnes zoals ‘Barnabas’ van harte, maar willen ons ook meer oriënteren op hen die evangeliseren.
 • Gelovigen worden bemoedigd en niet-gelovigen worden geholpen en wordt het Evangelie uitgelegd.
 • Er worden per maand enige tientallen gezinnen  ondersteund met voedselpakketten. De pakketten gaan voor het grootste deel naar Korçë en soms naar andere plaatsen. We zien toe op de inhoud van de pakketten zodat mensen goed voedsel krijgen.
 • We bieden concrete medische hulp aan mensen met wie we in contact komen. Deze zorgverlening kan betekenen dat we financieel helpen als er een operatie moet plaatsvinden of dat we voor medicijnen zorgen.  
 • In de stad Shkodër blijven we incidenteel hulp bieden aan de mensen in het bejaardenhuis. Gelukkig is er de laatste jaren een goede bedrijfsvoering en wordt het hard gewerkt aan de verbetering van het tehuis. Ondersteuning is niet meer zo hard nodig, maar wasmachines of andere elektrische apparaten zijn zeer welkom. De situatie is echter niet te vergelijken met de Nederlandse.
 • In Korçë wordt bij bezoek een vrouwenbijeenkomst georganiseerd, die op zeer praktische wijze bijbels onderricht krijgt.
 • Het brengen van een bezoek aan de gevangenis in Korçë. De bedoeling van dit bezoek is het brengen van het Evangelie.
 • Tot voor kort brachten we veel goederen naar Albanië die we vooraf inzamelden. Artikelen zoals fietsen, bedden, kleding, gereedschappen e.d. gingen in grote vrachten op transport. Het transport van deze spullen is kostbaar en vraagt veel energie. De laatste tijd komen we daar van terug, omdat we het beter achten om deze waren daar zelf te laten aanschaffen. Vaak is dat nog goedkoper ook, maar vooral beter voor de initiërende kwaliteiten van de mensen zelf.
 • Sommigen van de allerarmsten wonen in huizen waar huur voor betaald moet worden, maar waar ze het niet kunnen opbrengen omdat er geen inkomsten zijn. We ondersteunen hen met het betalen van huur voor een bepaalde periode.
 • Jonge mensen die graag willen studeren, krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Door een motivatiebrief te schrijven, kunnen ze financieel een startkapitaal ontvangen o.i.d. waardoor ze met de studie kunnen starten.
 • We proberen elk jaar een werkbezoek te brengen.
 • Alle middelen worden bijeengebracht door giften van particulieren, door bijdragen van kerken, collectes e.d.