ACTIVITEITEN HART VOOR ALBANIE

23-04-2021 21:12
  • Helaas hebben we door de Crisis Albanië niet kunnen bezoeken. Ook voor Renato is het door de corona situatie niet altijd gemakkelijk de dorpen te bezoeken en zijn werk daar te doen.
  • Hij houdt ons maandelijks op de hoogte van hetgeen er speelt en sluit zijn rapportage stee vast af door met gebed zijn grote dank uit te spreken voor onze support.
  • Het leek ons goed dit aan u door te geven en u te vragen ook dit jaar ons het werk mogelijk te willen blijven maken middels uw giften.
  • Naast het verstrekken van voedselpakketten, medicijnen, stookhout en het betalen van huur hebben we ook extra activiteiten opgestart.

Extra support:

Renato komt nogal eens in trieste situaties terecht waarin mensen hem aan klampen om hulp. Om het hem mogelijk te maken direct hulp te bieden stellen wij maandelijks een bedrag van  € 85,- ter beschikking.

Wat voorbeelden:

  • Recent kwam hij in contact met een jonge moeder die door haar man, met haar drie kleine kinderen, letterlijk op straat was gezet. Hij heeft voedsel voor hen kunnen kopen.
  • Zo ook een aantal maanden geleden voor een groep vluchtelingen die te voet uit Syrië onderweg waren naar het Westen. Hij trof ze oververmoeid en uitgehongerd aan langs een provinciale weg.
  • Maar ook noodzakelijke medicijnen kan hij op deze wijze bekostigen. 

SUPPORTING  SAMUEL

Samuel is een zeer getalenteerde volleybal speler. Hij is 18 jaar oud en speelt inmiddels in het eerste team van de stad Korçe. Ook maakt hij deel uit van het nationale jeugd team. Het zigeuner gezin waartoe hij behoort kennen wij goed. Zij zijn actief in de kerk. Maandelijks  ontvangen zij ons voedselpakket. Het is de droom van Samuel om sportleraar te worden. Hiervoor moet hij de sportacademie volgen. Zijn moeder is niet in staat deze opleiding te betalen. Om hem de kans te bieden deze droom waar te maken met het vooruitzicht te kunnen werken aan een mooie zelfstandige toekomst, staan wij hem financieel bij.

HUUR VOOR WONINGEN

Door uw giften heeft Renato de afgelopen maand de huur weer kunnen voldoen voor de maanden maart en april voor vier families in Korçe. Geen huur betalen betekent dat je van het ene op het andere moment dakloos bent... Deze zeer afhankelijke  families zijn ons daarom ontzettend dankbaar dat wij het hen mogelijk maken in hun huisje te kunnen blijven wonen. Want waar moet je naar toe als je met je schamele bezittingen op straat wordt gezet? Huurbescherming bestaat daar niet