Teams meeting met de vrouwen in Korçë

14-05-2022 19:10


In de afgelopen tijd hebben we een eerste ontmoeting via Teams gehad met de vrouwen in Korce.
Het was fijn om een persoonlijk contact met hen te kunnen hebben.
Als gevolg van de covid restricties zijn we sinds november 2019 niet meer in Albanië geweest.
De gezinnen en ook wij hebben het contact zeer gemist. 
Voor dit najaar staat trouwens een nieuwe reis gepland.
Contact met de gezinnen is echt van belang; niet alleen middels de praktische hulp die we bieden,
maar ook om ons geloof in Christus te kunnen uitdragen.
We willen dit vaker doen en daarbij niet afhankelijk zijn van externe factoren (nieuwe lock downs?).
Hiertoe hebben we een Chromebook (laptop) aangeschaft en naar Renato in Albanië gestuurd.
Dit stelt ons in de gelegenheid periodiek teams-sessies te houden.
De eerste ‘samenkomst’ is inmiddels geweest in april. Deze is zeer goed verlopen.
Elf vrouwen uit Korçë waren bij elkaar gekomen. Dieuwke en Hennie zaten hier achter de laptop.
Het thema was “Jezus is de Weg”! Hoe kom je op die weg? Hoe wandel je op die weg?
Gedurende één uur is uitgebreid met hen over De Weg gesproken en gebeden.
Ook deelden een aantal vrouwen hun moeiten en hun vertrouwen al wandelend op De Weg.