SPONSORKLIKS
Bestel je op internet? Doe het via Sponsorkliks! 

Stookhout voor Albanie. De actie "Stookhout is afgerond. Er is een prachtig bedrag van €3500,- binnen gekomen. De gezinnen zijn allemaal al voorzien van het hout en daar zeer dankbaar voor. Het bedrag aan geld dat over bleef, willen we besteden aan een extra bijzonder Kerst-voedselpakket voor al de families. Voedsel dat ze kunnen klaar maken dankzij het hout dat zij ontvingen. Alle gevers willen we hierbij heel hartelijk bedanken. 

 

25 augustus 2020 Er is €3500,- binnen gekomen voor het opknappen van het huis van een arme familie in Shkoder. Dankzij uw bijdrage (zie project Shkoder) is er genoeg geld om het klussen te doen! 

 

WELKOM op deze site
Graag willen we u wat meer informatie geven over onze plannen voor 2020. Maar vooraf gesteld: Wie zijn wij? We zijn een vrije jonge stichting in zijn erkende vorm, maar zijn al sinds 2000 bezig met allerlei verrichtingen voor de geestelijk en lichamelijk behoeftige mensin Albanië. Het werk ving begon met ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Vervolgens zetten we zelf reizen op touw onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur  heeft indertijd om praktische redenen het werk in Albanië gesepareerd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. We zijn vanaf 2015 zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’.We houden wel de band met de Reddingsark. Deze band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: Samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld.

De hulp die geboden wordt is materieel en immaterieel. Met name bedoeld voor de armste mensen. Het materiële vloeit voort uit het immateriële.Wat het eerste betreft behelst dat het steunen met voedselpakketten, medicijnen, kleding, klussen, hout voor de winter en dergelijke. Het vindt zijn grond in het Evangelie van Christus, maar dan op praktische wijze. Maar het uitdragen van het Evangelie met het brengen van Zijn boodschap is de hoofdzaak. Eerst in woord en gebed, maar ook met de daad. In eerste instantie helpen we arme christenen, maar ook mensen met een andere achtergrond en religie krijgen hulp. De plaatsen Korçë en Shkodër staan daarbij centraal. Onze bezoeken vinden daar vooral plaats bij de Gipsy’s(zigeuners) en weduwen.  Zij hebben het vooral moeilijk in Albanië.Zo willen we een getuigenis geven van Gods liefde voor deze wereld, waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding.Met dat getuigenis willen we ook handen en voeten geven aan deze missie. Zo willen we geloofsgemeenschappen steunen, die onze hulp dringend nodig hebben.In getogenheid past ons, dat geldt ook voor de omvang van ons werk. We voeren geen grote publieke acties om snel te groeien. Enorme aanwas wordt niet verwacht. Wel komen er soms verrassende giften binnen van diverse zijden. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en deze krijgen geen vergoeding. Alle giften worden volledig(100%) voor het betreffende doel besteed.
Zie verder beleidsplan 2020