Nieuwe klussen in Korce liggen klaar. 
De uitvoeringskosten dragen wij als Stichting.
Het spaarpotje hiervoor raakt leeg. Hierbij willen we een oproep doen om ook dit werk in Albani
ë te steunen.
Bij voorbaat heel veel dank!

Hulp gezinnen met projecten ovv
Nr 8904! 
NL81 INGB 0006 8266 83  
Aardbeving-slachtoffers
Projectnummer 8910  -
NL81 INGB 0006 8266 83  

Grote aardbeving met dramatische gevolgen 

in het gebied van Durres en Tirana en in Lezhe. 
Op 26 nov 2019 was er om 2 uur in de nacht een kleine aardbeving die snel werd gevolgd om 4 uur door één van 6,4 op de schaal van Richter. We sliepen nog en het was een enorm heftige beving we waren zo bang... Nieuws aardbeving

 
De SCHOENENDOZEN zijn gearriveerd en gegeven. Lees NIEUWS!
 

Hartelijk welkom op onze Albanië site. Hopelijk neemt u even de tijd om iets meer over ons te weten te komen. We zijn namelijk nog een vrije jonge stichting in zijn officiële vorm, maar ontplooien al vanaf 2000 diverse activiteiten voor de noodlijdende mens in Albanië. Diverse mensen uit de regio Bunschoten-Spakenburg waren al vanaf die tijd bezig. Het werk startte met het meedoen aan ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Daarna organiseerden we zelf reizen onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur van de gemeente heeft het werk in Albanië afgezonderd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. Dit uit praktisch oogpunt. Van 2015 zijn we zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’. Dit alles met behoud van banden met de Reddingsark. De band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: van harte wordt de samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen gezocht.

We zien het als onze eerste opdracht om in opdracht van Christus het Evangelie uit te dragen in woord en daad, zonder onderscheid des persoon. We willen zo een getuigenis geven van Zijn liefde voor deze Wereld waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven. Daarnaast willen we, behalve met onze mond ook onze handen en voeten geven aan deze missie. Daarmee steunen we de  geloofs-gemeenschappen,  die beider hulp zo hard nodig hebben. Ons werk is van bescheiden omvang. Noemenswaardige groei wordt niet verwacht. Soms komen er wel verrassende giften binnen van kerkelijke organisaties. Vrijwilligers krijgen geen vergoeding.

Wat zijn wij dit jaar van plan? (Zie ook Beleidsplan 2019)

 • We ondersteunen evangelisatie campagnes zoals ‘Barnabas’ van harte, maar willen ons ook meer oriënteren op hen die evangeliseren.
 • Gelovigen worden bemoedigd en niet-gelovigen worden geholpen en wordt het Evangelie uitgelegd.
 • Er worden per maand enige tientallen gezinnen ondersteund met voedselpakketten. De pakketten gaan voor het grootste deel naar Korçë en soms naar andere plaatsen. We zien toe op de inhoud van de pakketten zodat mensen goed voedsel krijgen.
 • We bieden concrete medische hulp aan mensen met wie we in contact komen. Deze zorgverlening kan betekenen dat we financieel helpen als er een operatie moet plaatsvinden of dat we voor medicijnen zorgen.  
 • In de stad Shkodër blijven we incidenteel hulp bieden aan de mensen in het bejaardenhuis. Gelukkig is er de laatste jaren een goede bedrijfsvoering en wordt het hard gewerkt aan de verbetering van het tehuis. Ondersteuning is niet meer zo hard nodig, maar wasmachines of andere elektrische apparaten zijn zeer welkom. De situatie is echter niet te vergelijken met de Nederlandse.
 • In Korçë wordt bij bezoek een vrouwenbijeenkomst georganiseerd, die op zeer praktische wijze bijbels onderricht krijgt.
 • Het brengen van een bezoek aan de gevangenis in Korçë. De bedoeling van dit bezoek is het brengen van het Evangelie.
 • Tot voor kort brachten we veel goederen naar Albanië die we vooraf inzamelden. Artikelen zoals fietsen, bedden, kleding, gereedschappen e.d. gingen in grote vrachten op transport. Het transport van deze spullen is kostbaar en vraagt veel energie. De laatste tijd komen we daar van terug, omdat we het beter achten om deze waren daar zelf te laten aanschaffen. Vaak is dat nog goedkoper ook, maar vooral beter voor de initiërende kwaliteiten van de mensen zelf.
 • Sommigen van de allerarmsten wonen in huizen waar huur voor betaald moet worden, maar waar ze het niet kunnen opbrengen omdat er geen inkomsten zijn. We ondersteunen hen met het betalen van huur voor een bepaalde periode.
 • Jonge mensen die graag willen studeren, krijgen de mogelijkheid om hieraan deel te nemen. Door een motivatiebrief te schrijven, kunnen ze financieel een startkapitaal ontvangen o.i.d. waardoor ze met de studie kunnen starten.
 • We proberen elk jaar een werkbezoek te brengen.
 • Alle middelen worden bijeengebracht door giften van particulieren, door bijdragen van kerken, collectes e.d.