Bestel je op internet? Doe het via Sponsorkliks! = gift HvA!

  • De actie voor Stookhout voor de arme gezinnen in Korce is weer begonnen.

  • De eerste giften zijn al overgemaakt en de mensen zijn er blij mee!
    Hart voor Albanie  NL81 INGB 0006 8266 83  ovv Stookhout Albanie

  • Ook is er een transport met o.a.linnengoed naar Albanie gestuurd.

 

Welkom op deze site!

Graag willen we u wat meer informatie geven over onze plannen voor 2021.
Maar vooraf gesteld: Wie zijn wij?

We zijn een vrije jonge stichting in zijn erkende vorm, maar zijn al sinds 2000 bezig met allerlei verrichtingen voor de geestelijk en lichamelijk behoeftige mens in Albanië. Het werk begon met ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Vervolgens zetten we zelf reizen op touw onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur heeft indertijd om praktische redenen het werk in Albanië gesepareerd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. We zijn vanaf 2015 zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’. 

We houden wel de band met de Reddingsark. Deze band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: Samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. We zijn daarom blij met de ondersteuning dit met ingang van dit jaar gegeven wordt door de Protestantse Gemeente Rhenen. Deze ondersteuning zal voor meerdere jaren gelden.

Zie verder beleidsplan 2021