Bestel je op internet? Doe het via Sponsorkliks!
Daarmee schenk je gratis een gift aan HvA!

  


Het 5 KUB gesponderde Hout is bezorgd bij onze 26 gezinnen. Zij zijn er bijzonder blij mee.
Het is bedoeld voor koken en warmte. En hoe fijn is die warmte in de winter!

Welkom op deze site!

Beleidsplan 2024

Inleiding:

Welkom op deze site. Graag willen we u wat meer informatie geven over onze plannen voor 2024. Maar vooraf gesteld: Wie zijn wij? We zijn een vrije jonge stichting in zijn erkende vorm, maar zijn al sinds 2000 bezig met allerlei verrichtingen voor de geestelijk en lichamelijk behoeftige mens in Albanië. Het werk begon met ondersteuningsreizen via een andere organisatie. Vervolgens zetten we zelf reizen op touw onder juridische bescherming van de Reddingsark, een evangeliegemeente in Baarn en Bunschoten. Het bestuur heeft indertijd om praktische redenen het werk in Albanië gesepareerd en ondersteund door de oprichting van een aparte rechtspersoon. We zijn vanaf 2015 zelfstandig onder de stichtingsnaam ‘Hart voor Albanië’. We houden wel de band met de Reddingsark. Deze band is evenwel principieel, noch statutair, noch exclusief: Samenwerking met gelovigen uit andere kringen en geloofsgemeenschappen wordt zeer op prijs gesteld. We zijn daarom blij met de ondersteuning die met ingang van 2021 gegeven wordt door de Protestantse Gemeente Rhenen. Deze ondersteuning zal voor meerdere jaren gelden.

Karakteristiek:

De hulp die geboden wordt is materieel en immaterieel. Met name bedoeld voor de armste mensen. Het materiële vloeit voort uit het immateriële. Wat het eerste betreft behelst dat het steunen met voedselpakketten, medicijnen, kleding, klussen, hout voor de winter en dergelijke. Het vindt zijn grond in het Evangelie van Christus, maar dan op praktische wijze. Maar het uitdragen van het Evangelie met het brengen van Zijn boodschap is de hoofdzaak. Eerst in woord en gebed, maar ook met de daad. In eerste instantie helpen we arme christenen, maar ook mensen met een andere achtergrond en religie krijgen hulp. De plaatsen Korçë en Shkodër staan daarbij centraal. Onze bezoeken vinden daar vooral plaats bij de Gipsy’s(zigeuners) en weduwen. Zij hebben het vooral moeilijk in Albanië. Zo willen we een getuigenis geven van Gods liefde voor deze wereld, waarvoor Hij zijn leven heeft gegeven door zijn dood aan het kruis en zijn opstanding. Met dat getuigenis willen we ook handen en voeten geven aan deze missie. Zo willen we geloofsgemeenschappen steunen, die onze hulp dringend nodig hebben. Ingetogenheid past ons, dat geldt ook voor de omvang van ons werk. We voeren geen grote publieke acties om snel te groeien. Enorme aanwas wordt niet verwacht. Wel komen er soms verrassende giften binnen van diverse zijden. De Stichting werkt alleen met vrijwilligers en deze krijgen geen vergoeding. Alle giften worden volledig (100%) voor het betreffende doel besteed.

 

Zie verder beleidsplan 2024

Korçë

De afbeeldinggalerij is leeg.