Stookhout actie

22-10-2020 10:30

Ieder jaar zorgen we voor stookhout voor 22 gezinnen in Korce. We willen voor € 2000,- stookhout inkopen en dit verdelen over de diverse gezinnen. Met uw bijdrage in de vorm van een financiele gift hopen we dit bedrag zo spoedig mogelijk over te kunnen maken. De meeste gezinnen koken ook met dit hout dus het heeft tweeerlei doel.
NL81 INGB 0006 8266 83 o.v.v. Stookhout