Studie Project

05-08-2021 17:03

STUDIE PROJECT 
Wij hebben u verteld dat wij ons er voor willen inzetten om gemotiveerde christelijke jongeren te laten studeren dan wel het mogelijk te maken hun studie af te ronden door hen, bij gebrek aan (voldoende) financiële middelen, daarbij te ondersteunen. Het oogmerk daarbij is dat zij later in hun arbeidzaam leven, in de gelegenheid zijn bijbelse waarden en normen uit te dragen.

Op de onlangs gehouden Barnabas conferentie heeft onze contact man Renato, twee studenten getroffen die wij financieel graag zouden willen steunen. In deze conferentie komen christelijke jongeren die verlangend zijn om het woord van God te verspreiden en die daarvoor geestelijk ondersteuning voor de praktijk aangeboden krijgen.
 

Dorela Kullojka
Zij is een 22 jarige studente die op haar 18e met haar tandartsen opleiding is begonnen. In september a.s. begint zij aan haar laatste jaar en verwacht zij af te studeren. Tot nog toe heeft zij met geleend geld de studie kunnen bekostigen. De bronnen zijn nu uitgeput en dat in het zicht van de haven..!

Dorela woont in Iba, een klein plaatsje bij Tirana. Zij is daar zeer actief in de kerk. Na haar studie wil zij een tandartspraktijk starten in dit dorp om met name ook de mensen die niet voldoende financiële middelen hebben te kunnen behandelen en om ook het evangelie te delen.
Xhulio Maloku
Hij is een 19 jarige student informatica en woont in Tirana. Zijn studie duurt 3 jaar.
Hij begint september a.s. aan zijn 2e jaar. Er is grote behoefte aan deze opgeleide mensen omdat de digitalisering in dit land nog in de kinderschoenen staat. Hij wil dan ook graag aan de slag na afronding van zijn studie. Door een ongeluk kan zijn vader niet meer werken waardoor het inkomen grotendeels wegvalt en daarmee ook de mogelijkheid hem financieel te ondersteunen. Hij is een actieve christen en bezoekt een kerk in Tirana. Hij heeft nu in juli voor de derde keer deelgenomen aan de Barnabas conferentie en is zeer gemotiveerd Gods woord uit te dragen.

Wij vinden het belangrijk dat er een wederzijdse band ontstaat en zullen hen dan ook vragen ons op de hoogte te houden van hun studie vordering en hun activiteiten op geloofsgebied. Op die manier kunnen ook wij hen weer bemoedigen. Uiteraard zullen wij u daarvan verslag doen; ook als een verantwoording voor de geleverde inspanning.

Wij zouden het zeer op prijs stellen als u de ondersteuning aan deze twee studenten met een donatie mogelijk wilt maken! Totaal is er komend seizoen €2500,- nodig, en volgend jaar €1600,- dan zijn zij allebei in staat af te studeren. 
 
Hart voor Albanie*
NL81 INGB 0006 8266 83 
Met vermelding studie fonds 8907

* ANBI aangesloten.